40. Templom

Egy templom, a lelki közösség színtere, sosem hiányozhat egy településről. Azonban egy templom a hívek nélkül, csak egy épület. Ezt kívánja bemutatni a mézeskalács templomunk is. A kis lego figurák azt szeretnék szemléltetni: a hívek is azon igyekeznek, hogy odaérjenek az Istentiszteletre, le ne késsék Isten Igéjének hirdetését. A lelkipásztor a szószéken állva, a Bibliából hirdeti Isten Igéjét. Ezt a gyülekezeti tagok a nagy hideg és a havazás ellenére sem szeretnék kihagyni, hiszen Péter tanítványhoz hasonlóan megértették, hogy Jézus szavában Örök élet beszéde van. Hiszik és tudják, hogy Jézus az Istennek Szentje (János 6:68-69).

            Az Isten házában világosság van, mert Jézus is azt mondta magáról: Ő a világ világossága. A református templom tetején csillag, vagy kakas található. A mézeskalácstemplom tetején is ott a csillag, mely emlékeztet bennünket Jézus születésére. Amikor a bölcsek találkozni akartak Jézussal, egy csillag vezette őket. Aki ma is szeretne találkozni Jézussal, jöjjön a csillag alá (a templomba), ahol átélheti, hogy Jézus az Igehirdetésen keresztül személyesen beszél hozzá. Ezért bíztat mindenkit a mézeskalácstemplom hirdetőtáblájára felírt Ige: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Máté 11:28) Így kíván a mézeskalácstemplom valamennyi készítője Istentől megáldott karácsonyi ünnepeket!